Stöd vår insamling! När många minskar sitt stöd, hjälper Comfort som vanligt - Var med du också och förändra livet för barn i utsatthet!

Comforts arbete med att förse barn i utsatthet med rent vatten är nu viktigare än någonsin. När samhällen stänger ner och investeringar dras undan påverkas barn och familjer som redan befinner sig i svåra situationer, ännu hårdare. Den årliga insamlingskampanjen är igång där Comfort i samarbete med SOS Barnbyar ser till att barn får växa upp i trygghet genom att förse dem med rent vatten.

- Samarbetet handlar inte bara om rent vatten till barnbyarna utan det innebär stora vinster för hela området där barnbyn ligger, säger Göran Swedérus, VD på Comfort.

Förutom de reningsanläggningar runt om i Afrika som Comfort finansierat, installerat och underhåller, är insamlingen oerhört viktig.

Tack vare vårt stöd kan familjer som pressas av t ex fattigdom och sjukdom hålla ihop och på sikt stå på egna ben och ge sina barn en trygg och kärleksfull uppväxt. Vi stödjer t ex 129 familjer i området kring Dassa-Zoumé i Benin. Stödet innebär att familjer som annars riskerar att splittras kan hålla ihop och barnen får en trygg uppväxt med skolgång, hälsovård och kunna äta sig mätta.

Målet i år är som vanligt 500 000 kr. Varje krona räknas! 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close