Stöd vår insamling - Var med och förändra livet för barn i Benin!

2012 installerade Comfort-kedjan en vattenreningsanläggning i SOS barnby i Dassa-Zoumé och vi har haft två insamlingar till deras medicinklinik. Vi på Comfort-kedjan vill fortsätta ge stöd och hjälp till familjer som lever i utsatthet i regionen kring Dassa-Zoumé.

Tack vare vårt stöd kan familjer som pressas av t ex fattigdom och sjukdom hålla ihop och på sikt stå på egna ben och ge sina barn en trygg och kärleksfull uppväxt. Familjerna får hjälp att betala skolavgifter eller skolmåltider så att barnen kan och orkar gå i skolan, de kan få bidrag till mediciner och sjukvård samt möjlighet till språk- och datautbildning. Stödet skräddarsys efter familjernas specifika situation och behov.  

Vi bidrar till att 129 familjer i området kring Dassa-Zoumé ska kunna hålla ihop och på sikt bli självständiga och självförsörjande, barnen ska få vara friska, gå i skolan och äta sig mätta.

Tillsammans kan vi göra stor skillnad och ge fler barn som lever i ett av världens fattigaste länder den vård de behöver.

Målet i år är 500 000 kr. Varje krona räknas!

Comfort

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close