Semcons medarbetare samlar in till barn i katastrofer

I en naturkatastrof eller konflikt drabbas alltid barnen hårdast. Semcons insamling till katastroffonden bidrar till att SOS Barnbyar snabbt kan komma igång med långsiktiga insatser och rädda liv i krisdrabbade områden.

Som är en stolt huvudpartner till SOS Barnbyar stödjer Semcon även:

  • Renovering av en barnby i Khajuri Kalan, Indien, för barn med särskilda behov
  • Aktiviteter med barnbyn i Bangalore tillsammans med personal från Semcons kontor i Bangalore, Indien
  • Mentorprogram för ensamkommande flyktingungdomar i Göteborg, Sverige

Årets julinsamling är också ett pepparkakshuschallenge på Semcon. Rösta gärna genom att donera till ditt favorithus. Det pepparkakshus som får in mest donationer (i svenska kronor) blir den ena vinnaren i tävlingen. Vinnaren annonseras på Semcon 15 januari 2019.

 

Semcon matchar allt som samlas in under julkampanjen och dubblar därmed det insamlade beloppet.

Tillsammans bidrar vi till att fler barn får en trygg uppväxt.

 *************************************************************************************************************************************

Semcon employees fundraising for children in disasters

In situations of war and disaster, children need specific protection and care. The Semcon fundraising helps SOS Children's Villages to quickly get started with long-term efforts and saves lives in crisis-affected areas.

 

As a proud partner for SOS Children's Villages Semconalso supports:

  • Renovation of SOS children's village in Khajuri Kalan, India, for children with special needs
  • Activities for children in SOS Children’s village in Bangalore, India, together with Semcon employees
  • Mentoring program for unaccompanied young refugees in Gothenburg, Sweden

This Christmas fundraising is also a Gingerbread house challenge at Semcon. Feel free to vote by donating to your favourite house. The ginger bread house that gets most donations (in SEK) will be one of the winners of the challenge. The winner will be announced at Semcon on January 15th 2019.

Semcon will double the money raised during the Christmas fundraising.

 

Together we help children in getting a safe childhood.

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close